? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Gdzie składać wnioski

Wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach pokój nr 6 codziennie w godzinach pracy GOPS tj. poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 – 15.30, w środę 7.30 - 17.00, w piatek 7.30 - 14.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek