? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Gdy podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzoneJeśli podejrzewasz, że dziecku dzieje się krzywda…
Czasem trudno zdecydować się, co zrobić. Możesz nie mieć pewności, czy dziecko jest ofiarą krzywdzenia. Niepokojący wygląd i zachowanie dziecka mogą przecież nie mieć związku z krzywdzeniem – dzieci są posiniaczone, bo często się przewracają, małe dzieci często płaczą. Czasami po prostu nie chcesz wchodzić w konflikt z sąsiadami lub uważasz, że swoją interwencją dodatkowo pogorszysz sytuację dziecka. Martwisz się, że w skutek Twoich działań rodzina rozpadnie się, a dziecko trafi do domu dziecka… W takiej sytuacji wiele osób dochodzi do wniosku, że najlepiej będzie nie wtrącać się.

Pamiętaj jednak, że być może jesteś jedyną osobą, która zauważyła, że dziecko potrzebuje pomocy!
Jeśli nie jesteś pewna/y, czy Twoje podejrzenia są słuszne, możesz zwrócić się do instytucji, które mają obowiązek sprawdzić, co dzieje się w domu dziecka i jeśli jest taka potrzeba, udzielić pomocy dziecku i rodzicom. Ale żeby instytucje te mogły zacząć działać, muszą otrzymać informację, że dane dziecko lub rodzina potrzebuje wsparcia. Dlatego Twoja reakcja jest bardzo ważna!

Co możesz zrobić aby pomóc dzieciom doświadczającym przemocy?
   • Naucz się zwracać uwagę na objawy przemocy wobec dzieci.
   • Jeśli masz wątpliwości, porozmawiaj z kimś na temat sytuacji, która budzi Twoje podejrzenia.
   • Powiadom o swoich podejrzeniach przedszkole lub szkołę, do której uczęszcza dziecko – powiedz pedagogowi o swoich podejrzeniach dotyczących sytuacji dziecka.
   • Możesz powiadomić ośrodek pomocy społecznej.
   • Możesz także wysłać do sądu rodzinnego – nawet anonimowe – pismo z opisem sytuacji. Ważne jest, aby podać w nim dane krzywdzonego dziecka i rodziny, tak aby sąd mógł podjąć interwencję.
   • Możesz powiadomić policję lub prokuraturę.
   • Poinformuj dzieci o numerze bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.
   • Skontaktuj się z konsultantami Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100.

Placówki w województwie małopolskim

Andrychów
Ośrodek Wspierania Rodziny

Metalowców 10
34-120 Andrychów
tel. (0-33) 875-24-29
(0-33) 875-47-05 (telefon interwencyjny)
e-mail: mst@owr.andrychow.pl
http://www.owr.andrychow.pl/

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków.
Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:
   * konsultacja psychologiczna,
   * diagnoza psychologiczna,
   * terapia indywidualna dzieci,
   * terapia grupowa dzieci,
   * grupa socjoterapeutyczna,
   * konsultacje wychowawcze,
   * terapia indywidualna dorosłych,
   * nocleg,
   * pomoc prawna.

Kraków

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Radziwiłłowska 8b
31-026 Kraków
tel. (012) 421-82-42, 421-69-76

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.
Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:
   * konsultacja psychologiczna,
   * diagnoza psychologiczna,
   * zajęcia grupowe,
   * hostel,
   * grupa wsparcia,
   * pomoc prawna.

Ośrodek świadczy również pomoc psychiatryczną. Pomaga głównie matkom z dziećmi, zagrożonym przemocą. Oferuje przede wszystkim pomoc doraźną.

Kraków

Ośrodek Terapii i Poradnictwa Rodzinnego

Krakowiaków 2
31-962 Kraków
tel. (012) 644 05 08, 0602 220 199
e-mail: otipr.krakowiakow@vp.pl, otipr@sdn.org.pl
www.otipr.sdn.org.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnień.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:
   * konsultacje psychologiczne i pedagogiczne,
   * terapia indywidualna dorosłych,
   * terapia grupowa dorosłych,
   * terapia indywidualna dzieci i młodzieży,
   * grupa socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży,
   * konsultacje wychowawcze,
   * “Szkoła dla rodziców” – Trening Umiejętności Wychowawczych,
   * terapia rodzinna,
   * pomoc socjalna,
   * grupa wsparcia dla dorosłych,
   * pomoc dzieciom w nauce, bezpłatne korepetycje udzielane przez wolontariuszy,
   * porady prawne w zakresie procedur przeciwdziałania przemocy oraz postępowania w sprawach nieletnich, a także prawa karnego.

Placówka współpracuje z innymi podmiotami, których zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

Nowy Sącz

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Śniadeckich 10a
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 449-04-94, (018) 449- 04-90
faks (018) 449-07-35
e-mail: soikdi@op.pl
www.soik.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, komputera/Internetu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:
   * konsultacja psychologiczna,
   * diagnoza psychologiczna,
   * terapia indywidualna i grupowa dzieci,
   * nocleg,
   * konsultacje wychowawcze,
   * terapia indywidualna i grupowa dorosłych,
   * grupa wsparcia,
   * grupa kształtująca umiejętności wychowawcze,
   * pomoc prawna.

Placówka dysponuje pokojem przesłuchań dzieci.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek