? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolneGmina Spytkowice w roku 2021 otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące Ośrodka z wyłączeniem wydatków majątkowych, a jej celem jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3,4,14,19 i 20 oraz w art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość dotacji wynosi 62.101 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2021 r. wynosi 703,455 zł.Gmina Spytkowice w roku 2020 otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące Ośrodka z wyłączeniem wydatków majątkowych, a jej celem jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3,4,14,19 i 20 oraz w art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość dotacji wyniosła 61.874 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2020 r. wyniósł 603.781,84 zł.Gmina Spytkowice w roku 2019 otrzymała dotację z celową budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące Ośrodka z wyłączeniem wydatków majątkowych, a jej celem jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3,4,14,19 i 20 oraz w art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość dotacji wyniosła 54.808 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2019 r. wyniósł 457.604,19 zł.Gmina Spytkowice w roku 2018 otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące Ośrodka z wyłączeniem wydatków majątkowych, a jej celem jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3,4,14,19 i 20 oraz w art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość dotacji wyniosła 52.332 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2018 r. wyniósł 417.893,91 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2020 r. wyniósł 603.781,84 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek