? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają wsparcie również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wnioski można składać na bieżąco w godzinach pracy ośrodka. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest od miesiąca złożenia wniosku.

W celu usprawnienia procesu wydawania decyzji prosimy aby do każdego wniosku dołączyć:
  1. Kserokopię dowodów osobistych rodziców (oryginały do wglądu)
  2. Kserokopię aktów urodzenia dzieci (oryginały do wglądu)
  3. Kserokopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany (oryginały do wglądu)
  4. Nr konta bankowego
  5. Numery PESEL członków rodziny
Do wniosku o wypłatę świadczenia 500+ na pierwsze dziecko prosimy dodatkowo dołączyć:
  1. Kserokopię ewentualnych Pit 11, Pit 40 lub innych za 2017 rok (oryginały do wglądu)
  2. Kserokopię ewentualnych świadectw pracy od 2017 roku (oryginały do wglądu)
  3. W przypadku zmiany sytuacji dochodowej zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło osiągnięcie dochodu
  4. <

W przypadku składania wniosku Organ może żądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy w konkretnym przypadku. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek