? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Świadczenie 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że aktualnie każdy kto pobiera świadczenie wychowawcze (500+) ma to świadczenie przyznane do 31 maja 2021r.
Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 rozpocznie się od 1 czerwca 2021r. i będzie trwał do 31 maja 2022r.
Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będzie można składać:

- od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną
za pomocą portalu Emp@tia;
za pomocą Platformy Usług Elektronicznych - PUE ZUS;
systemu bankowości elektrycznej banków

- od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną (tj. w wersji papierowej) , które należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12


GODZINY WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
Poniedziałek - 8:00-13:00
Wtorek 8:00-13:00
Środa 12:00 -16:00
Czwartek 8:00 - 13:00
Piątek 8:00 - 13:00


Ponadto informujemy, że jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie:
- do 30 kwietnia 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.
- od 1 maja do 31 maja 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021 r.
- od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi nie później niż do 31 sierpnia 2021 r.

Jeżeli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021r.) świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021r. będzie gwarantowało, ze świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Wnioski do pobrania:
1. Wniosek o świadczenie wychowawcze
2. Załącznik do wniosku o świadczenie wychowawcze uzupełniający/a>
3. Oświadczenia do wypełnienia w przypadku przebywania członka rodziny poza granicami kraju


Pracownicy nie będą udzielali telefonicznie informacji, czy świadczenie zostało przyznane. (Ochrona Danych Osobowych- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek