? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Zamkowa 12

34-116 Spytkowice


Tel: 33-8791715

Fax: 33-8791715 wew 24

e-mail: gops.spytkowice@pro.onet.pl

www: gops.spytkowice.net.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek