? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik GOPS - Agnieszka Michałek - Śmieszkowicz - tel: 33 8791715

Główny księgowy - Anna Tomana - tel: 33 8791715 wew.22

Dział Pomocy Społecznej -pracownicy socjalni - tel: 33 8791715 wew.23

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych - tel: 33 8791715 wew.26

Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego - tel: 33 8791715 wew.26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek