Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

LISTA KANDYDATÓW uczestniczących w naborze prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach spełniających wymagania formalne na stanowisko: asystent rodziny

Informujemy, że w wyniku wstępnej rekrutacji tj. analizy złożonych dokumentów określonych w ogłoszeniu na ww. stanowisko pracy, zgłosiła się jedna kandydatka, która spełnia wymagania formalne i została zakwalifikowana do następnego etapu rekrutacji:

1. Sylwia Gzela-Duda - Przybradz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek