Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016, trwający od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. przyjmowane są od dnia 3 sierpnia 2015 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada (art. 20 ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 859).

Druki wniosków można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach, pokój 6 lub z naszej strony internetowej w zakładce Formularze do pobrania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek